Z wizytą w Danish Salmon… Dodano 02.11.2018r.

Delegacja Jurassic Salmon w wizytą w duńskiej hodowli Danish Salmon …

W trakcie wizyty w Hirtshals z naszymi przyjaciółmi wymieniamy doświadczenia w systemach RAS.

 

Systemy RAS dedykowane są do akwakultury  (chów, hodowlę i uprawę organizmów wodnych (roślin lub zwierząt)), które są odpowiedzią na ograniczenia w zakresie połówów i ochronę gatunków ryb dziko żyjących w środowisku naturalnym.

Obecnie blisko 25% całkowitego połowu ryb pochodzi z akwakultury, a tendencja ta wciąż będzie rosnąć.  Akwakultura jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki żywnościowej w Polsce i na świecie i dzięki niej do konumentów trafiają produkty o powtarzalnej, kontrolowanej, i najwyższej jakości.

Nowoczesne akwakultury funkcjonują jako system obiegów zamkniętych wody (RAS – recirculating aquaculture system) co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego oraz pozwala na zachowanie najwyższych standardów hodowli i eliminację zagrożeń istniejących naturalnie w wodach otwartych.