Media o Łososiu Jurajskim… Dodano 13.07.2018r.

oraz o Jurassic Salmon w rozmowie z Tomaszem Karapuda .