Łosoś Jurajski z I nagrodą w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów Dodano 12.05.2018r.

Łosoś Jurajski (Jurassic Salmon)  zdobył I nagrodę w wojewódzkim finale konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbył się 12 maja w trakcie Pikniku nad Odrą.

Nagroda została przyznana w Kategorii „Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego” – Produkty i przetwory z ryb. Finały regionalne organizuje Urzęd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Więcej informacji o zwycięzcach  w poszczególnych kategoriach:

http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/kolejna-edycja-pikniku-nad-odra-za-nami

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.